Hoe word ik onthaald als uitzendkracht?

De 23-jarige uitzendkracht Thomas V., ontdekte enkele maanden geleden de e-learning website interiminfo.be. Thomas ondertekende net een uitzendcontract maar had geen idee hoe zijn eerste dag als uitzendkracht eruit zou zien. Dankzij interiminfo.be vond hij antwoorden op heel wat prangende vragen zoals ‘Hoe word ik verwelkomt op een nieuwe werkplaats?’, ‘Bij wie kan ik terecht bij vragen?’ ‘Hoe weet ik welke risico’s er zijn op mijn werkplaats?,’…
Door Interim-info heeft Thomas toegang tot een gemakkelijke en duidelijke tool die hij sindsdien aan al zijn vrienden heeft aangeraden.

Man zit op bank en kijkt naar interiminfo.be op zijn Macbook

Het is verplicht!
In zijn zoektocht naar informatie, ontdekte Thomas dat het onthaal van medewerkers wettelijk verplicht is in België, dus ook voor uitzendkrachten. Iedere werkgever heeft zijn eigen manier om je te informeren en welkom te heten in zijn bedrijf. De meest praktische info krijg je op de eerste werkdag. ‘t Is misschien wat saai om allemaal aan te horen,  maar wel belangrijk om als nieuwe werknemer wat er precies van je verwacht wordt. Daarnaast krijg je te weten of er risico’s zijn, hoe lang je moet werken, of je premies krijgt, wanneer je uitbetaald wordt enzovoort. Soms maak je ook kennis met andere diensten en afdelingen van het bedrijf waar je contact mee zal hebben.
Bij grotere bedrijven (meer dan 20 medewerkers) wordt een ‘onthaalperiode’ in een ‘echt’ programma georganiseerd, verspreid over een bepaalde periode. In zo’n programma mag je uitleg verwachten over je arbeidsduur, premies, berekening van je loon, arbeidsveiligheid, je rol als uitzendkracht, arbeidsreglement, …
Tijdens je eerste werkdag krijgen enkele inlichtingen net iets meer aandacht dan andere. Zoals het overlopen van het onthaalprogramma, beschrijving van jouw functie, maatregelen rond veiligheid/gezondheid en zal je uiteindelijk ook kennis maken met je leidinggevende en collega’s.

Een goed begin is het halve werk 😊!

Ok, dat onthaal zit er op! ‘The next step’ is dat je kennis maakt met je collega’s en leidinggevenden en opgenomen wordt in het team. Vaak krijg je een meter of peter die jou verder zal begeleiden en waarbij je terecht kunt met je vragen of als je ergens mee zit. Echt doen hé, niet opkroppen!😉 Je moet hem/haar zien als een vertrouwenspersoon.

Het is goed als om als nieuwe werknemer snel te weten hoe de bedrijfscultuur in elkaar zit en wat de typische gewoontes zijn. Durf zelf vragen naar de gewoontes, informele regels en afspraken, maar ook naar specifieke informatie zoals wat jouw nieuwe functie precies inhoudt, welke rol jij speelt binnen de organisatie en het team. Het is dus van belang dat je zelf ook initiatief neemt, zodat de leidinggevende ziet dat je er helemaal voor gaat!

Belangrijk om te onthouden is de informatie over de dienst van preventie. Zij zorgen voor het welzijn van de medewerkers. Je moet als uitzendkracht weten welke taken de interne/externe dienst van preventie en bescherming op het werk hebben en bij welke preventieadviseur jij terecht kan. Niet alle organisaties doen het, maar het topic psychosociaal welzijn binnen de organisatie, kan wel eens een besproken thema zijn. Wat kan je doen in geval van pesterij of geweld op de werkvloer? Dit is een vraag waarop je tijdens het onthaal antwoord op kunt krijgen. Uiteindelijk worden ook de afspraken rond veiligheid meegedeeld: Wat moet je doen bij brand? Waar staat de EHBO-doos?, …

Ik ben goed onthaald!

Helemaal op het einde als je alle informatie hebt gekregen, ontvang je in de meeste gevallen ook een onthaalbrochure. Yes, leesvoer voor onderweg 😉! Hierin vind je een  overzicht terug van je takenpakket, afspraken, contactgegevens, veiligheidsinstructies, procedure in noodgeval,… Wees maar gerust, je hoeft niet alles te onthouden! 😉 Uiteindelijk zal je een registratiedocument moeten ondertekenen, als bewijs dat je alle nodige informatie hebt ontvangen. Dit document wordt daarna bewaard in je personeelsdossier. Uiteindelijk volgt nog een opvolgingsgesprek. Ga nog eens samenzitten met je leidinggevende om de stand van zaken te bespreken en om te zien of alles naar wensen verloopt.

Wat een opluchting! Nu weet Thomas hoe zijn onthaal, binnen de organisatie waar hij tewerkgesteld is, zal verlopen. Hij kan nu met een positief en ontspannen gevoel zijn eerste werkdag beginnen.

“Bedankt interiminfo.be voor de duidelijke en overzichtelijke informatie over werk. Ik zal er in de toekomst zeker nogmaals gebruik van maken.”